LGP Slovakia / AKTUALITY / Andersen Global oznamuje radu riaditeľov pre Európu

Andersen Global oznamuje radu riaditeľov pre Európu

Andersen Global oznamuje radu riaditeľov pre Európu

Andersen Global vymenoval členov Európskej regionálnej rady riaditeľov. Táto regionálna rada bude poskytovať poradenstvo globálnej organizácii v otázkach kľúčových pre kontinent s cieľom zabezpečiť, že skupina pracuje bezproblémovo naprieč rôznym krajinám regiónu, oblastiam pôsobnosti, priemyselným odvetviam a tiež pri správe spoločných noriem. 

Európska regionálna rada riaditeľov, vedená spolu riadiacimi partnermi pre európsky región Andrea De Vecchi a Paolo Mondia, vytvorí regionálnu stratégiu a bude sa zúčastňovať na jej implementácii. Rada pozostáva zo 14 špičkových daňových a právnych partnerov z členských firiem Andersen Global a piatich zo spolupracujúcich firiem, ktorí budú úzko spolupracovať s Markom Vorsatzom, predsedom Andersen Global a Andersen Tax LLC CEO pri vytvorení a poskytnutí návodu na riadenie a prevádzky v Európe. 

Správa z prvého dnešného stretnutia Európskej regionálnej rady v Portugalsku poukazuje na významné rozšírenie Andersen Global v Európe za posledné štyri roky, expandovaním do niekoľkých hlavných ekonomických uzlov vrátane Spojeného kráľovstva, Nemecka, Portugalska, Francúzska, Španielska, Talianska, Maďarska, Turecka, Írska, Rakúska, Poľska, Grécka, Cypru, Luxemburska, Slovenska, Holandska a Švajčiarska; cez členské firmy a spolupracujúce firmy. 

Sme hrdí na fakt, že Andersen Global sa rozširuje v Európe, nakoľko sme zaznamenali nárast počtu klientov vyžadujúcich cezhraničné služby. Teraz je ten správy čas zaviesť spoločnú riadiacu skupinu, ktorá bude koordinovať všetkých členov v našom regióne”, povedal  Andrea De Vecchi. “V marci 2017 mal Andersen Global celosvetovo 57 pobočiek, dnes ich máme vyše 110. Za posledné roky sme sa rozšírili do Európy, na významné trhy, ako je Spojené kráľovstvo. Najdôležitejším faktom tohto rastu je, že všetci máme rovnakú víziu a základné hodnoty bez ohľadu na naše pôsobisko. 

Paolo Mondia doplnil, „Sme naozaj presvedčení, že vytváranie podporného a obohacujúceho prostredia, ktoré tiež pomáha každému členovi firmy úzko spolupracovať s inými kanceláriami, ako aj účasť na spoločných školiacich programoch, pomôže pri výmene vedomostí medzi rôznymi krajinami. Európska rada riaditeľov bude toto odhodlanie podporovať.“ 

Zloženie rady, ako bolo rozhodnuté na prvom zasadnutí Európskej regionálnej rady riaditeľov v Portugalsku, uľahčí spoluprácu pri cezhraničných projektoch. Navyše, s mojim vymenovaním do Európskej rady získa región strednej a východnej Európy silný hlas v rozhodovacom orgáne Andersena," dodal Gabriel Lansky.

Členovia novej Európskej regionálnej rady riaditeľov majú povesť významných lídrov na svojich trhoch a priemyselných odvetviach. Mená členov nájdete na tomto linku.

Andersen Global je medzinárodné združenie právne samostatných, nezávislých členských firiem zložených z daňových a právnických profesionálov po celom svete. Bolo založené v roku 2013 americkou členskou spoločnosťou Andersen Tax LLC, Andersen Global má teraz viac ako 3500 profesionálov po celom svete a pôsobí vo viac ako 112 pobočkách prostredníctvom svojich členských a spolupracujúcich firiem.