LGP Slovakia / AKTUALITY / AmChat s obchodnými lídrami

AmChat s obchodnými lídrami

AmChat s obchodnými lídrami

Podcast Americkej obchodnej komory na Slovensku, ktorý sa venuje aktuálnym témam zo sveta businessu a leadershipu a pravidelne prináša atraktívny obsah pre obchodnú komunitu, ale aj širšie publikum na Slovensku. 

Historicky prvý podcast bol nahratý s Martinom Jackom, riadiacim partnerom našej advokátskej kancelárie, s ktorým sa rozprával Ronald Blaško, výkonný riaditeľ AmCham. Pretože pandémia stále spôsobuje obrovské ekonomické škody a nepriaznivo ovplyvňuje aj podnikateľské prostredie, rozprávali sa o možnostiach riešenia finančných ťažkostí podnikateľov v intenciách slovenského právneho systému a s tým súvisiacich krokoch, ktoré môžu zabrániť ďalším komplikáciám.

Dozviete sa, aké účinné riešenia finančných ťažkostí existujú pre podnikateľov a aj to, ako do celého procesu môže zasiahnuť štát a kedy vie poskytnúť podnikateľom pomocnú ruku. Ponúkneme aj novo prijaté riešenia, ktoré dokážu podnikateľom uľahčiť situáciu. Dotkneme sa tém dočasnej ochrany, ako a na akú dobu ju možno získať, či úpadku a možností jeho riešenia. Vysvetlíme, čo je konkurz a kedy je podnikateľ povinný podať návrh na jeho vyhlásenie.

Celá téma je veľmi komplexná a na jej obsiahnutie by bolo potrebné mať viac času. Je dobré, ak podnikatelia vedia o existujúcich možnostiach, keďže správnymi krokmi môžu predchádzať ďalším komplikáciám. Ako Martin Jacko na záver doplnil: „Neformálne prostriedky a negociácie, sú určite dobrou cestou. Vidím to jednak z mojej praxe ako advokáta, ale aj z praxe správcu konkurznej podstaty, ktorú vykonávam viac ako 10 rokov.“

O Novej dočasnej ochrane podnikateľov sa môžete viac dočítať aj v našom ČLÁNKU.

Komplexné informácie o dočasnej ochrane podnikateľov si môžete prečítať aj v našom článku pre Epravo.sk.