LGP Slovakia / AKTUALITY / Aktualizovaná Európska príručka - podpora podnikania

Aktualizovaná Európska príručka - podpora podnikania

Reštrukturalizácia dlhov a platobná neschopnosť

Aktualizovaná Európska príručka - podpora podnikania

Rozšírenie pandémie Covid-19 v roku 2020 prinútilo mnoho európskych krajín implementovať špeciálne právne riešenia, aby sa prispôsobili výnimočným okolnostiam a novej realite.

Spoločnosť Andersen Global, prostredníctvom svojich členov a spolupracujúcich spoločností pripravila aktualizovanú príručku - prehľad právnych riešení prijatých vybranými európskymi štátmi v reakcii na pandémiu Covid-19 v súvislosti s platobnou neschopnosťou a reštrukturalizáciou postupov. Zahŕňa aj ďalšie mechanizmy nasadené na zmiernenie negatívnych následkov pandémie Covid-19, ako sú napríklad pozastavenie zmluvných povinností, ako aj voliteľné alebo povinné moratóriá.

Sme radi, že sme sa mohli podieľať s Andersen Global a ďalšími spolupracujúcimi členmi (Rakúsko, Chorvátsko, Cyprus, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Moldavsko, Poľsko, Slovinsko and Španielsko) na vytvorení tejto príručky v oblasti reštrukturalizácie a platobnej neschopnosti. Dúfame, že poslúži ako praktický nástroj na podporu európskeho podnikania poskytovaním poznatky o poslednom vývoji v oblasti platobnej neschopnosti a reštrukturalizácie.

Sprievodcu si môžete stiahnuť TU.

V tejto súvislosti Vám tiež dávame do pozornosti článok: Nepriaznivá ekonomická situácia spoločnosti, kde sa venujeme povinnostiam, ktoré podnikateľom, zasiahnutých krízou, ukladá zákon. Ponúkame možnosti, ktoré podnikatelia môžu využiť na zlepšenie svojej situácie.