LGP Slovakia / O NÁS

O NÁS

O NÁS

S viac ako 100 zamestnancami a právnikmi z 20 krajín je LGP jednou z najväčších medzinárodných advokátskych kancelárií v strednej Európe. Počas svojej 10 ročnej existencie sa naša kancelária v Bratislave stala strediskom nášho medzinárodného usporiadania: Práve tu budujeme mosty medzi rôznymi trhmi - či už v strednej Európe, na západnom Balkáne, v regióne CIS alebo v Ázii.

Zameriavame sa najmä na ...

 • infraštrukturálne projekty
 • energetiku
 • realitný development
 • špedíciu, logistiku, colné právo
 • verejné obstarávanie

Naše medzinárodné nastavenie

 • Kancelárie vo Viedni, Bratislave a Astane.
 • Právnici s viac ako 20 národností tvoria medzinárodné oddelenia a riešia široké spektrum záležitostí v každodennom obchodnom živote našich klientov.
 • Náš územný rozsah zahŕňa najmä krajiny Európy, CEE, CIS a Ázie.
 • Naša sieť zahŕňa lokálne partnerské kancelárie vo viac ako 50 krajinách.
 • Od júla 2018 sme nadviazal spoluprácu so spoločnosťou Andersen Global - medzinárodnou asociáciou právne nezávislých členských firiem poskytujúcich celosvetové daňové a právne poradenstvo. 

Oblasti poskytovaného poradenstva

 • právo obchodných spoločností
 • M & A
 • infraštruktúra/stavebné právo
 • právo v oblasti nehnuteľností
 • verejné obstarávanie
 • súťažné právo
 • právo v energetike
 • bankové a finančné právo
 • kapitálový trh
 • financovanie z fondov EÚ a verejných zdrojov
 • konkurzné a reštrukturalizačné právo
 • právo v doprave
 • právo životného prostredia
 • pracovné právo
 • financovanie z verejných zdrojov
 • arbitráže a súdne konania
 • oblasť compliance

Pandémia vedie k prehodnoteniu potreby regulácie na celom svete. Staré neoliberálne koncepcie, ktoré odmietali reguláciu, aby pomohli prieniku na trh, zlyhali ako aj v oblasti zdravia tak aj hospodárskej politike. Je potrebné prehodnotiť posvätné chrámy európskeho práva, napríklad európske právo v oblasti štátnej pomoci. Zároveň sa v nebývalom rozsahu začínajú spoločné procesy obstarávania vakcín na úrovni EÚ. Tejto zmene paradigmy sa budeme podrobne venovať v tomto a ďalších číslach nášho časopisu.

V dnešnom rušnom a neustále sa meniacom obchodnom prostredí očakávajú klienti nielen spoľahlivé služby, ale aj vyššiu efektivitu, väčšiu flexibilitu a okrem riešení šitých na mieru ich spoločnostiam aj schopnosť predvídať nový vývoj. Spoločnostiam v nepriaznivých hospodárskych situáciách môže pomôcť LGP Slovakia, berúc do úvahy fakt, že platnosť novely tzv. Zákona „Lex Corona“, ktorá poskytovala dočasnú ochranu pre podnikateľské subjekty, vyprší 31. decembra 2020. Sledujeme s veľkým záujmom aj právne novinky v oblasti verejného obstarávania, kde je v súčasnosti verejne veľmi diskutovanou témou novela zákona o verejnom obstarávaní.

V Slovenskej republike je možné sa v rámci pandemických opatrení domáhať náhrady škody voči štátu v dôsledku nezákonného rozhodnutia alebo nesprávneho úradného postupu. Existuje niekoľko oprávnených dôvodov a tiež rôzne výklady práva. Pretože právny rámec a možné dôsledky tejto jedinečnej pandemickej situácie sú veľmi zaujímavé, budeme vývoj týchto nových právnych ustanovení pozorne sledovať. To nám umožní zabezpečiť maximálnu ochranu práv našich klientov a v prípade potreby požadovať primeranú náhradu.

Prečítajte si #02/2020 ("FOCUS ON REGULATION")

PRÁVNICKÁ FIRMA ROKA 2020

Advokátska kancelária Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o. bola aj tento rok vyhlásená ako Odporúčaná advokátska kancelária v týchto kategóriach:

Právo obchodných spoločností 

Sporová agenda

v súťaži Právnická firma roka 2020.

Právnická firma roka 2020 vykonáva nezávislý prieskum, ktorý zhromažďuje informácie o advokátskych kanceláriách; či už právnických osôb, združení právnických a fyzických osôb alebo jednotlivcov; a zhodnotení ich celkový výkon v danej právnej oblasti.

"Ocenenia patria hlavne našim kolegom, bez ich práce a nadšenia by sme takúto cenu nemohli dosiahnuť“ vyjadril sa riadiaci partner JUDr. Martin Jacko a dodáva. "Zaväzujeme sa poskytovať najvyšší štandard právnych služieb pri hľadaní riešení, ktoré vyhovujú individuálnym požiadavkám a potrebám klientov a neustále rozširovať naše odborné znalosti v oblasti poskytovania právnych služieb.“

Viac informácii nájdete tu.

Naše spolupráce a členstvá

Viac informácii o našom pôsobení si môžete prečítať TU


 

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Otázky kladie redakcia Trendu na pravidelnej báze s ohľadom na témy, ktoré rezonujú v spoločnosti. TU si môžte prečítať jednotlivé odpovede a názory riadiaceho partnera Martina Jacka.