LGP Slovakia / O NÁS

O NÁS

O NÁS

S viac ako 100 zamestnancami a právnikmi z 20 krajín je LGP jednou z najväčších medzinárodných advokátskych kancelárií v strednej Európe. Počas svojej 10 ročnej existencie sa naša kancelária v Bratislave stala strediskom nášho medzinárodného usporiadania: Práve tu budujeme mosty medzi rôznymi trhmi - či už v strednej Európe, na západnom Balkáne, v regióne CIS alebo v Ázii.

Zameriavame sa najmä na ...

 • infraštrukturálne projekty
 • energetiku
 • realitný development
 • špedíciu, logistiku, colné právo
 • verejné obstarávanie

Naše medzinárodné nastavenie

 • Kancelárie vo Viedni, Bratislave a Astane.
 • Právnici s viac ako 20 národností tvoria medzinárodné oddelenia a riešia široké spektrum záležitostí v každodennom obchodnom živote našich klientov.
 • Náš územný rozsah zahŕňa najmä krajiny Európy, CEE, CIS a Ázie.
 • Naša sieť zahŕňa lokálne partnerské kancelárie vo viac ako 50 krajinách.
 • Od júla 2018 sme nadviazal spoluprácu so spoločnosťou Andersen Global - medzinárodnou asociáciou právne nezávislých členských firiem poskytujúcich celosvetové daňové a právne poradenstvo. 

Oblasti poskytovaného poradenstva

 • právo obchodných spoločností
 • M & A
 • infraštruktúra/stavebné právo
 • právo v oblasti nehnuteľností
 • verejné obstarávanie
 • súťažné právo
 • právo v energetike
 • bankové a finančné právo
 • kapitálový trh
 • financovanie z fondov EÚ a verejných zdrojov
 • konkurzné a reštrukturalizačné právo
 • právo v doprave
 • právo životného prostredia
 • pracovné právo
 • financovanie z verejných zdrojov
 • arbitráže a súdne konania
 • oblasť compliance

Sme medzinárodná právnická firma, ktorá súcití s osudom a obavami našich klientov. Každý deň vnímame a uvedomujeme si vážne dôsledky tejto pandémie s dopadom na podnikanie našich klientov. Cítime vysokú mieru neistoty, pokiaľ ide o schopnosť plánovať a predpovedať procesy, ktoré vznikli a naďalej vznikajú v dôsledku pandémie. Vidíme však aj veľa klientov, ktorí si z núdze dokázali urobiť cnosť a našli pre svoj druh podnikania ten správny spôsob, ako prispôsobiť svoje produkty a služby „novej dobe“. V tomto smere ich vo veľkej miere podporujeme. Denne pracujeme s tímom odborníkov, aby sme vniesli do problémov čo najviac svetla, alebo - inými slovami - snažíme sa poskytnúť poradenstvo v zložitých časoch.

Rovnako ako mnoho ďalších, aj my sme sa stali nedobrovoľnými odborníkmi v tejto novej situácii. Vytvorili sme portál s právnymi aspektami koronavírusu - druhá vlna, aby sme vám pripravili stanoviská k vašim najčastejším otázkam. Dostávame vynikajúcu spätnú väzbu k nášmu obsahu na sociálnych sieťach, sledovať nás môžte na Facebooku, LinkedIne, Instagrame a tiež pre mladú generáciu na TikToku. 

PREČÍTAJTE SI #01/2021 ("FOCUS ON REFORM AND RESTRUCTURING")

PRÁVNICKÁ FIRMA ROKA 2020

Advokátska kancelária Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o. bola aj tento rok vyhlásená ako Odporúčaná advokátska kancelária v týchto kategóriach:

Právo obchodných spoločností 

Sporová agenda

v súťaži Právnická firma roka 2020.

Právnická firma roka 2020 vykonáva nezávislý prieskum, ktorý zhromažďuje informácie o advokátskych kanceláriách; či už právnických osôb, združení právnických a fyzických osôb alebo jednotlivcov; a zhodnotení ich celkový výkon v danej právnej oblasti.

"Ocenenia patria hlavne našim kolegom, bez ich práce a nadšenia by sme takúto cenu nemohli dosiahnuť“ vyjadril sa riadiaci partner JUDr. Martin Jacko a dodáva. "Zaväzujeme sa poskytovať najvyšší štandard právnych služieb pri hľadaní riešení, ktoré vyhovujú individuálnym požiadavkám a potrebám klientov a neustále rozširovať naše odborné znalosti v oblasti poskytovania právnych služieb.“

Viac informácii nájdete tu.

Naše spolupráce a členstvá

Viac informácii o našom pôsobení si môžete prečítať TU


 

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Otázky kladie redakcia Trendu na pravidelnej báze s ohľadom na témy, ktoré rezonujú v spoločnosti. TU si môžte prečítať jednotlivé odpovede a názory riadiaceho partnera Martina Jacka.